AWIRO logo
AWIRO headline


Sztuka origami wykorzystywana podczas rożnych zajęć niesie za sobą daleko idące korzyści. Kiedy dziecko manipuluje papierową składanką, słucha, dokonuje wyborów i analiz. W trakcie składania papieru dziecko podejmuje wysiłek wymagający dużej koncentracji. Zapamiętuje kolory, kształty, sposoby zgięć, kolejność składania, odkrywa nowe kombinacje.


Zajęcia
z wykorzystaniem sztuki origami rozwijają: myślenie twórcze, konstrukcyjne, wyobraźnię przestrzenną, ułatwiają zapamiętywanie, uczą prostoty, dokładności i dyscypliny. Origami wymaga od dziecka precyzji składania i wielkiej koncentracji – poszczególne czynności muszą być wykonane ściśle według określonej kolejności. Jest tu więc miejsce na naukę logicznego myślenia.


Sztuka origami posiada szeroki walor uspokajający, rozbudza zainteresowania i chęć nowych poszukiwań. Składanie papieru rozwija pasję twórczą dzieci, daje pełne zadowolenie.
Origami jest jednocześnie zabawą i nauką kompozycji, wyczucia proporcji, przestrzeni na płaszczyźnie. Z kawałka papieru można ,,wyczarować” piękne kształty, formy i gotowe elementy, odzwierciedlające rzeczywisty obraz.
Uczestnicy spotkań rozpoczynają pracę od prostych złożeń, przechodząc stopniowo do trudniejszych.


Origami to działalność, która angażuje dwie ręce. Jest niezwykle potrzebna w szkole, w której większość czynności dziecko wykonuje jedną ręką. Sztuka składania papieru zwiększa możliwość percepcji, wspomaga uczenie się dziecka, jednocześnie kształci, rozwija i bawi.

 

Wg oprac.: Hanny Belkiewicz


© Copyright AWIRO
Valid XHTML 1.0 Transitional