AWIRO logo
AWIRO headline

Zajęcia dla dzieci wspomagające uczenie się .

Zajęcia mają na celu m.in.: pobudzenie wyobraźni, która wpływa na poprawę logicznego i abstrakcyjnego myślenia oraz zdolności analizowania i syntezy, wzbogacenie słownictwa, poprawę koncentracji, spostrzegawczości, cierpliwości, itp.


Zajęcia mają na celu m.in.: przedstawienie technik sprawnego i efektywnego uczenia się, poprawić efektywność zapamiętywania.

Uczestnicy kursu:

  • wszechstronnie trenują pamięć;
  • poznają techniki sprawnego i efektywnego uczenia się;
  • poprawią efektywność zapamiętywania;
  • poznają metody robienia skutecznych notatek;
  • pobudzą wyobraźnię, która wpływa na poprawę logicznego i abstrakcyjnego myślenia oraz zdolności analizowania i syntezy;
  • wzbogacą słownictwo; doskonalą dotychczasową technikę czytania (ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia czytanego tekstu);
  • nauczą się jak efektywnie organizować swój czas.

Ponadto, dowiedzą się:

  • Jak łatwiej i skuteczniej uczyć się języków obcych, ortografii, tabliczki mnożenia.
  • Jak przygotowywać i wygłaszać referaty.

Zajęcia wzbogacone będą dodatkowymi ćwiczeniami rozwijającymi, m.in.: koncentrację, spostrzegawczość, cierpliwość oraz ćwiczeniami z kinezjologii wg Dennisona usprawniającymi m.in. pracę mózgu.
© Copyright AWIRO
Valid XHTML 1.0 Transitional