AWIRO logo
AWIRO headline

Kinezjologia edukacyjna - opracowana przez dr Paula E. Dennisona, określana także mianem Gimnastyka Mózgu® lub „ćwiczeniami Dennisona” – metoda stymulacji naturalnych mechanizmów rozwoju naszej osobowości, zwłaszcza tych, związanych z procesami uczenia się, podnosząca wielopłaszczyznową efektywność funkcjonowania człowieka. Bezpieczne ćwiczenia Dennisona mobilizują mózg  do synchronicznej pracy obu półkul, zmieniają stare, stresowe wzorce przyswajania wiedzy i pozwalają na uczenie się twórcze, pełne radości i akceptacji dla samego siebie oraz zgodne z potrzebami naszego ciała i umysłu.
Chociaż najczęściej terapia ta stosowana jest u dzieci mających problemy z nauką lub wykazujących zaburzenia rozwojowe (zaburzenia ruchowe, zaburzenia uwagi, trudności w nauce czytania i pisania), może być z powodzeniem wykorzystywana w pracy z dorosłymi, którzy chcą poprawić jakość swojego życia.

Kinezjologia edukacyjna zalecana jest w szczególności osobom:

 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
 • nadpobudliwymi psychoruchowo (z zespołem ADHD),
 • w celu poprawy funkcjonowania umysłu (m.in. pamięć, koncentracja).

Terapia ma na celu m.in.:

 • integrację pracy półkul mózgowych,
 • przeciwdziałanie dysleksji,
 • poprawę  koncentracji i uwagi,
 • doskonalenie percepcji wzrokowo-słuchowej,
 • doskonalenie pisania i czytania, oraz umiejętności matematycznych,
 • obniżanie nadmiernego napięcia mięśniowego,
 • rozwijanie koordynacji ruchowej i równowagi,
 • nabieranie odwagi w podejmowaniu działań,
 • budzenie pewności siebie,
 • wspomaganie komunikacji i rozwoju mowy.

Program pracy z dzickiem dostosowany jest do jego indywidualnych potrzeb. Ma korzystnie wpływać na stan równowagi psychicznej, poczucie własnej wartości, lepszą organizację wewnętrzną i zewnętrzną, komunikację ze sobą i z innymi, umiejętność podejmowania właściwych decyzji we właściwym czasie, redukcję stresu i naukę szybkiego sposobu rozluźniania się.

Zapraszam na zajęcia osoby mające zarówno zalecenia od psychologa lub pedagoga, opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jak i chcące wesprzeć swój rozwój oraz poprawić jakość swojego życia.

 

Ważne:

 • zajęcia przewidziane są dla osób od 4 roku życia,
 • zalecany wygodny strój, mata do ćwiczeń oraz dobry humor,
 • regularne spotkania 1 x w tygodniu po 55 min.

Cena:

 • wywiad, konsultacja i opracowanie planu pracy – 80 zł;
 • pojedyńcze spotkanie – 65 zł;
 • pakiet miesięczny (4 spotkania) - 220 zł/m-c.

 

Opłaty:

 • przed zajęciami
 • płatność gotówką lub przelewem (kilka dni przed zajęciami)
  na konto nr
  56 1140 2004 0000 3402 5448 6322

 

Spotkania odbywają się po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu:
- numer telefonu: +48 504 219 199
- e-mail: biuro@awiro.pl

 

Adres:

Gabinety specjalistyczne Renata Graduszyńska
ul. Mateckiego 4
60-689 Poznań

 

Dojazd:

autobusem nr 46

 
© Copyright AWIRO
Valid XHTML 1.0 Transitional